Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Definitie en juridisch kader

Uw privéleven is belangrijk voor Pneuband.be, en wij verbinden ons ertoe de persoonlijke gegevens die wij in het kader van deze website verzamelen te beschermen en vertrouwelijk te houden. Pneuband.be hanteert een gedragscode in verband met de bescherming van persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet op de bescherming van persoonsgegevens en elektronische documenten. We vinden het belangrijk dat onze klanten ons beleid en onze praktijken én hun eigen rechten kennen met betrekking tot hun persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en doorgeven.

Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat Pneuband.be informatie over u verzamelt en gebruikt. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde de regels van ons beleid over het gebruik van persoonlijke informatie te wijzigen, voor zover dat in overeenstemming is met de wet op de bescherming van persoonsgegevens en elektronische documenten. Deze wijzigingen, toevoegingen of schrappingen zijn onmiddellijk van kracht vanaf de kennisgeving. Het gebruik van onze website na de bekendmaking van een dergelijke kennisgeving betekent dat u deze wijzigingen, toevoegingen of schrappingen in ons beleid aanvaardt.

Aard van de verzamelde informatie

In het kader van de communicatieactiviteiten door middel van deze website zou Pneuband.be de volgende informatie kunnen verzamelen:

  • Informatie over de bezoeker, door middel van formulieren: naam en voornaam, adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres.
  • Informatie van technische aard, via de website zelf: IP-adres, internetbrowser, besturingssysteem, geografische plaatsbepaling, en alle andere informatie die gebruikt kan worden voor evaluatie-, rapporterings- en interne marketingdoeleinden.

Gebruik van de verzamelde informatie

Door gebruik te maken van deze website, geeft u ons de toestemming om de hiervoor beschreven informatie te verzamelen en ze door te geven aan onze leden en partners, en stemt u ermee in dat wij en onze leden en partners deze informatie gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden. Pneuband.be zal uw persoonlijke gegevens niet openbaar maken, behalve in de volgende gevallen: (a) om de diensten die verband houden met het gebruik van deze website te kunnen aanbieden; (b) om de toepasselijke wetgeving te respecteren of ermee in overeenstemming te blijven; (c) om de rechten en/of eigendommen van de Pneuband.be te beschermen of te verdedigen; (d) om te waken over de gebruiksvoorwaarden van deze website en de naleving ervan, of (e) om de wettelijke belangen van onze leden of partners te beschermen.

Het gebruik van cookies

Bepaalde informatie en gegevens van niet-persoonlijke aard kunnen automatisch verzameld worden tijdens het normale verloop van de activiteiten van onze servers of door middel van "cookies". Pneuband.be beperkt het gebruik van cookies tot het strikte minimum, en gebruikt ze enkel in het kader van de werking van deze website. De cookies die gebruikt worden door Pneuband.be dienen om het gedrag van de gebruikers van de website te volgen, voor analysedoeleinden en om uw taalvoorkeur op te slaan. De cookies zelf kunnen niet gebruikt worden om uw persoonlijke identiteit te onthullen. De persoonlijke gegevens waartoe zij toegang hebben, kunnen u niet identificeren en kunnen geen informatie van uw harde schijf halen.

Als u niet wilt dat er informatie verzameld wordt met behulp van cookies, kunt u de betreffende functie in uw internetbrowser uitschakelen. Het is echter mogelijk dat u dan geen toegang krijgt tot bepaalde functies van deze website.

Verwijdering uit het adressenbestand

U kunt ervoor kiezen niet langer promotionele of commerciële informatie van ons te ontvangen. U kunt ons van deze beslissing op de hoogte brengen door een e-mail te sturen naar het adres webmaster@pneuband.be.